Day: December 7, 2017

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโกดังเก็บของ หน้างานอยู่ริมทะเล

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโกดังเก็บของ หน้างานอยู่ริมทะเลบางปู จ.สมุทรปราการ จุดที่ต่อเติมเป็นดินเหนียวอ่อนริมทะเล จึงไม่สามารถรับนำหนักสิ่งก่อสร้างได้ จำเป็นต้องตอกเสาเข็มเพื่อทำฐานราก งานนี้บริเวณทางเข้าเป็นพื้นที่แคบจึงไม่สามารถใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่เข้ามาตอกได้ ต้องใช้ปั้นจั่นขนาดเล็กที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ตอกเสาเข็มไมโครไพล์โดยเฉพาะ เสาเข็มที่ใช้เป็นเสาเข็มไมโครไพล์แบบกลม ขนาดหน้าตัด 25 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ที่ 30 – 40 ตัน/ต้น