Day: February 22, 2018

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ แก้ปัญหาบ้านทรุด โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) แก้ปัญหาพื้นบ้านตรงจุดจอดรถทรุดตัวต่ำกว่าพื้นบ้าน ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ เนื่องจากในโครงการบ้านจัดสรรส่วนมากจะเป็นพื้นที่ถมดินใหม่ เวลาที่สร้างบ้านจะตอกเสาเข็มเฉพาะพื้นที่รับน้ำหนักโครงสร้างบ้านเท่านั้น พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งพื้นดินที่รอบตัวบ้านซึ่งไม่ได้ลงเสาเข็มไว้จึงเกิดการทรุดตัวอย่างที่เห็น ทางแก้คือจะตอกเสาเข็มทำฐานรากไว้แล้วเทคานทับด้านบนแล้วจึงเทพื้นอีกรอบ เพื่อให้น้ำหนักจากพื้นถ่ายเทลงฐานรากเสาเข็มแทนที่จะถ่ายลงพื้นดินตามเดิม