Day: January 15, 2019

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่ในหน่วยงานของ กองบัญชาการกองทัพไทย

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่ในหน่วยงานของ กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างในโซนกรุงเทพฯ เป็นดินเหนียวอ่อน ซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักสิ่งปลูกสร้างที่ดีนัก จึงจำเป็นต้องตอกเสาเข็มทำฐานรากเพื่อถ่ายน้ำนหนักของสิ่งปลูกสร้างลงสู่ชั้นดินแข็งด้านล่างแทน หน้างานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งพื้นที่โซนนี้จะตอกเสาเข็มให้ลึกโดยประมาณ 21 เมตร