Day: April 30, 2019

ฝึกอบรมพนักงาน ปี 2019 หัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอกเสาเข็ม

ทิฐินันท์ ไมโครไพล์ เราให้บริการตอกเสาเข็มเป็นหลัก ซึ่งพนักงานของเราจะต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรที่ใช้ตอกเสาเข็มทุกวัน จากนโยบายของบริษัทเราที่เน้นความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก จึงจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานของเครื่องจักร การตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงาน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดในระหว่างการตอกเสาเข็มได้