Day: May 21, 2019

โครงสร้างเหล็ก ของเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile Cage)

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับนำไปตอกในจุดที่เสาเข็มขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้เสาเข็มขนาดใหญ่ได้ เหมาะสำหรับงานต่อเติมในจุดที่แคบ การออกแบบเสาเข็มจึงต้องเน้นความแข็งแรงเทียบเท่าเสาเข็มใหญ่ สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 20-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม)