Thospaak

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโกดังเก็บของ หน้างานอยู่ริมทะเล

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโกดังเก็บของ หน้างานอยู่ริมทะเลบางปู จ.สมุทรปราการ จุดที่ต่อเติมเป็นดินเหนียวอ่อนริมทะเล จึงไม่สามารถรับนำหนักสิ่งก่อสร้างได้ จำเป็นต้องตอกเสาเข็มเพื่อทำฐานราก งานนี้บริเวณทางเข้าเป็นพื้นที่แคบจึงไม่สามารถใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่เข้ามาตอกได้ ต้องใช้ปั้นจั่นขนาดเล็กที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ตอกเสาเข็มไมโครไพล์โดยเฉพาะ เสาเข็มที่ใช้เป็นเสาเข็มไมโครไพล์แบบกลม ขนาดหน้าตัด 25 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ที่ 30 – 40 ตัน/ต้น

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (บริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด) จุดที่จะทำงานก่อสร้างต้องการฐานรากที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงจึงเลือกเสาเข็มตอกเป็นแบบเสาเข็มไมโครไพล์ ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานในลัักษณะนี้ เพราะว่าจุดที่จะต่อเติมไม่สามารถนำเอาเสาเข็มขนาดใหญ่เข้ามาตอกได้

การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test) เป็นการทดสอบเพื่อประเมินการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยใช้วิธีการวัดค่าแรง (Force) และความเร็ว (Velocity) จากสัญญาณสะท้อนคลื่นความเค้น (Stress Wave) ซึ่งเกิดจากการปล่อยตุ้มน้ำหนักให้กระแทกลงบนหัวเสาเข็ม แล้วใช้ผลตอบสนองของเสาเข็มที่วัดได้เป็นข้อมูลป้อนเข้าเครื่องวิเคราะห์ข้อมูล Pile Driving Analyzer

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานรากรางรับน้ำโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เป็นพื้นที่ใช้รับรางน้ำของโกดังใหม่ โรงงานอยู่ที่บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นดินเหนียวอ่อนริมทะเล ซึ่งต้องตอกเสาเข็มให้ลึกถึงชั้นดินดาลข้างล่าง ความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 21 เมตร พื้นที่หน้างานอยู่จุดที่ก่อสร้างโกดังไปแล้วจึงไม่สามารถนำเอาเสาเข็มขนาดใหญ่มาตอกได้ เพราะติดปัญหาเรื่องปั้นจั่นและแรงสั่นสะเทือนในเวลาตอกเสาเข็ม

“ต่อเติมบ้าน” แบบไหน ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต

ในการสร้างบ้านหรืออาคารนั้น โดยปกติจะสร้างตามแบบมาตรฐาน โดยตีโจทย์ตามความต้องการพื้นที่ใช้สอยของเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัย แต่หากเวลาเปลี่ยนไปหรือผู้พักอาศัยได้เปลี่ยนเป็นอีกคน พื้นที่ใช้สอยเดิม อาจจะไม่ตอบโจทย์เสียแล้ว จึงเป็นเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ที่เรานิยมเรียกกันว่า “ต่อเติมบ้าน” นั่นเอง แต่ก่อนที่จะการต่อเติมบ้านหรืออาคาร จะต้องทำการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานประจำท้องถิ่นก่อน เพราะถ้าหากการต่อเติมดัดแปลงดังกล่าวสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจจะถึงขั้นถูกสั่งให้รื้อส่วนต่อเติมนั้นทิ้งได้ ซึ่งอาจทำให้เสียทั้งเวลาและงบประมาณ แต่จะมีข้อยกเว้นในเรื่อง การต่อเติม ที่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตอยู่ด้วย สามารถติดตามได้ในบทความนี้

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) คืออะไร มีข้อดียังไง

จุดเด่นของคอนกรีต คือ สามารถรับแรงอัดได้สูง แต่ความสามารถในการรับแรงดึงต่ำ เมื่อถูกแรงดึงจะทำให้คอนกรีตเปราะแตกได้ง่าย ด้วยสาเหตุนี้จึงมีการนำวัสดุอื่นที่สามารถรับแรงดึงได้ เช่น เหล็ก มาใส่ไว้ภายในคอนกรีตเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรง โดยอาจกล่าวได้ว่า คอนกรีตรับแรงอัด และเหล็กรับแรงดึง การเสริมเหล็กในคอนกรีตนั้นแต่เดิมจะใช้เหล็กเส้นมาผูกเป็นตะแกรง ซึ่งจะต้องใช้แรงงานเข้ามาทำงานตรงนี้ ทำให้งานก่อสร้างใช้เวลานาน ต่อมาจึงมีการพัฒนามาเป็นตะแกรงลวดเหล็กสำเร็จรูป (Wire Mesh) ซึ่งช่วยให้งานก่อสร้างทำได้สะดวกรวดเร็ว

ฐานราก (Footing) แต่ชนิด แตกต่างกันยังไง

ฐานราก (Footing) คือโครงสร้างส่วนที่อยู่ใต้ผิวดิน ทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักจากเสาแล้วถ่ายลงสู่ดิน การใช้ฐานรากแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จะก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็ว และมีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ฐานราก ถูกแบ่งออกตามลักษณะได้ 2 ชนิด คือ ฐานรากตื้น (Shallow Foundation) หรือแบบไม่มีเสาเข็มรองรับ หมายถึงฐานรากซึ่งลึกจากระดับผิวดินน้อยกว่า หรือเท่ากับด้านที่สั้นที่สุดของฐานราก โดยฐานรากวางอยู่บนชั้นดินโดยตรง และไม่มีการตอกเสาเข็มเพื่อรองรับฐานราก เหมาะกับสภาพพื้นดินท่ีมีความสามารถแบกรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง และกับสภาพพื้นดินท่ีตอกเสาเข็มไม่ลงหรืออย่างยากลำบาก เช่น พื้นที่ดินลูกรัง พื้นที่ภูเขาทะเลทราย ฐานรากลึก (Deep Foundation) หรือแบบมีเสาเข็มรองรับ หมายถึงฐานรากที่ถ่ายน้ำหนักโครงสร้างลงสู่ดินด้วยเสาเข็ม เนื่องจากชั้นดินที่รับน้ำหนักปลอดภัยอยู่ในระดับลึก เหมาะกับการก่อสร้างบนดินอ่อน มีการออกแบบฐานรากให้มีขนาดเสาเข็มและความลึกให้มีลักษณะ แตกต่างกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก และความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ (Vararom Lakeview Teparak) สมุทรปราการ เนื่องจากพื้นดินบริเวณ จ.สมุทรปราการ เป็นดินเหนียวอ่อน ไม่เหมาะสำหรับการรับน้ำหนักตัวบ้านโดยตรง จึงต้องตอกเสาเข็มลงไปให้ลึกจนถึงชั้นดินแข็งข้างล่าง ซึ่งมีความลึกในระดับ 21 เมตร จึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าตัวบ้านจะไม่มีการทรุดตัวภายหลังอีก ข้อดีของเสาเข็มไมโครไพล์ คือมาจากกระบวนการผลิตที่จะหล่อเสาเข็มออกเป็นท่อน ท่อนละ 1.5 เมตร เวลาตอกจะนำเสาเข็มมาเชื่อมต่อกัน แล้วจะสามารถตอกได้ลึกจนถึงชั้นดินแข็งได้ การผลิตเสาเข็มออกมาเป็นท่อนสั้นมีข้อดีตรงที่สามารถใช้ปั้นจั่นขนาดเล็กที่เราออกแบบไว้ให้เข้าไปตอกหน้างานในพื้นที่แคบได้

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ในพื้นที่ความสูงมีจำกัด ทำฐานรากต่อเติมบ้าน ป้องกันบ้านทรุดตัว

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ในพื้นที่ความสูงมีจำกัด ทำฐานรากต่อเติมบ้าน ป้องกันบ้านทรุดตัว เนื่องจากจุดที่จะต่อเติมเป็นชั้นล่างของตัวบ้าน จึงไม่สามารถใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มขนาดใหญ่เข้ามาทำงานได้ จึงต้องใช้เสาเข็มไมโครไพล์ที่แบ่งเสาเข็มออกเป็นท่อน ท่อนละ 1.5 เมตร เข้ามาตอกในหน้างานลักษณะนี้แทน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานรากตัวบ้าน หน้างานย่านจรัญสนิทวงศ์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ทำฐานรากตัวบ้าน หน้างานใกล้วัดดงมูลเหล็ก ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งดินบริเวณนี้จะอ่อนมาก ถ้าหากไม่ตอกเสาเข็มที่สามารถรับน้ำหนักตัวบ้านได้ อาจจะทำให้เกิดปัญหาบ้านทรุดตัวในภายหลังได้ ตรงจุดก่อสร้างที่จะทำบ้านอยู่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ทำให้ไม่สามารถใช้เสาเข็มขนาดใหญ่เข้ามาตอกได้ จึงใช้เสาเข็มแบบไมโครไพล์ที่มีแรงสั่นสะเทือนขณะตอกต่ำกว่าเนื่องจากลักษณะของเสาเข็มมีรูปกลมกลวงตรงกลาง จึงช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะตอกได้ดี

1 2 3 4
Copyright © 2019. All rights reserved.
Skip to toolbar