งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน Daikin Industries (Thailand) Ltd.

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน Daikin Industries (Thailand) Ltd. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเสาเข็มขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าทำงานภายในตัวอาคารได้ จึงจำเป็นต้องใช้เสาเข็มแบบไมโครไพล์ ที่ออกแบบให้มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร แล้วใช้ปั้นจั่นที่ออกแบบขึ้นมาพิเศษในการตอกเสาเข็มไมโครไพล์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน Nissan Motor Asia Pacific

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน Nissan Motor Asia Pacific โรงงาน 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเสาเข็มขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าทำงานภายในตัวอาคารได้ จึงจำเป็นต้องใช้เสาเข็มแบบไมโครไพล์ ที่ออกแบบให้มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร แล้วใช้ปั้นจั่นที่ออกแบบขึ้นมาพิเศษในการตอกเสาเข็มไมโครไพล์