งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ในพื้นที่ความสูงมีจำกัด ทำฐานรากต่อเติมบ้าน ป้องกันบ้านทรุดตัว

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ในพื้นที่ความสูงมีจำกัด ทำฐานรากต่อเติมบ้าน ป้องกันบ้านทรุดตัว เนื่องจากจุดที่จะต่อเติมเป็นชั้นล่างของตัวบ้าน จึงไม่สามารถใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มขนาดใหญ่เข้ามาทำงานได้ จึงต้องใช้เสาเข็มไมโครไพล์ที่แบ่งเสาเข็มออกเป็นท่อน ท่อนละ 1.5 เมตร เข้ามาตอกในหน้างานลักษณะนี้แทน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ในพื้นที่แคบ

พื้นที่หน้างานต่อเติมจะติดเพดานของชั้นของตัวบ้าน ตอนตอกเสาเข็มทำฐานรากจึงต้องใช้เสาเข็มไมโครไพล์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ในพื้นที่แคบ

พื้นที่หน้างานต่อเติมจะติดเพดานของชั้นของตัวบ้าน ตอนตอกเสาเข็มทำฐานรากจึงต้องใช้เสาเข็มไมโครไพล์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ในพื้นที่แคบ

เสาเข็มไมโครไพล์ มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร ตอนตอกจะนำเอาเสาเข็มมาเชื่อมต่อกันแล้วตอกให้ลึกจนถึงชั้นดินแข็ง

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ในพื้นที่แคบ

พื้นที่หน้างานต่อเติมจะติดเพดานของชั้นของตัวบ้าน ตอนตอกเสาเข็มทำฐานรากจึงต้องใช้เสาเข็มไมโครไพล์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ในพื้นที่แคบ

ก่อนตอกเสาเข็มต้องเจาะพื้นบ้านก่อน เพื่อให้เสาเข็มตอกลงบนพื้นดินได้

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ในพื้นที่แคบ

พื้นที่หน้างานต่อเติมจะติดเพดานของชั้นของตัวบ้าน ตอนตอกเสาเข็มทำฐานรากจึงต้องใช้เสาเข็มไมโครไพล์

Message us