งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมอาคารโรงงาน เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมอาคารโรงงาน เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) เขตุลาดกระบัง ใช้เข็มไมโครไพล์ขนาดหน้าตัด 25 เซนติเมตร เมื่อตอกเสาเข็มได้ลึกสุดจนถึงระดับที่เช็คจากเทคนิค Last 10 Blow จะสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ถึง 20-30 ตัน/ต้น จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเลือกใช้เสาเข็มชนิดไมโครไพล์มาทำฐานรากของตัวอาคารหรือบ้าน จะไม่มีการทรุดตัวของอาคารในภายหลังอย่างแน่นอน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) ลาดกระบัง

หน้างานขณะตอกเสาเข็ม จะไม่มีเศษดินเหมือนใช้เสาเข็มเจาะ ไม่ต้องขนเศษดินทิ้ง

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) ลาดกระบัง

ก่อนตอกเสาเข็มไมโครไพล์ จะต้องเช็คทุกครั้งว่าเสาเข็มตั้งตรงหรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) ลาดกระบัง

ตรวจสอบเสาเข็มว่าตั้งตรงหรือไม่ แก้ปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) ลาดกระบัง

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมอาคารโรงงาน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) ลาดกระบัง

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมอาคารโรงงาน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) ลาดกระบัง

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมอาคารโรงงาน

Message us