เหล็กเส้นกลม (Round Bar Steel)

เหล็กเส้นกลม (Round Bar Steel) หรือเรียกสั้นๆ ว่า RB ในภาษาช่างยังนิยมเรียกอีกหลายชื่อ เช่น เหล็กกลม เหล็กกลมตัน เป็นต้น โดยเหล็กเส้นมีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบเกลี้ยง หน้าตัดกลม ไม่บิดเบี้ยว ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน รับรองมาตรฐาน มอก. 20-2543 โดยเกรดของเหล็กเส้นกลมจะใช้เป็น SR24 มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 6-25 มิลเมตรมีความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และ 12 เมตร

Thospaak

August 1, 2020

เหล็กแบน (Flat Bar)

เหล็กแบน (Flat Bar) หรือนิยมเรียกกันตรงๆ ว่า เหล็กแฟลตบาร์ เป็นเหล็กลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบนยาว มีความหนาเท่ากันตลอดทั้งเส้น สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายในงานก่อสร้าง ทนแรงยืดพับได้ดี มีความยาวมาตรฐานอยู่ที่ 6 เมตร

Thospaak

July 19, 2020
Message us