Gallery

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่ในหน่วยงานของ กองบัญชาการกองทัพไทย

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่ในหน่วยงานของ กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างในโซนกรุงเทพฯ เป็นดินเหนียวอ่อน ซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักสิ่งปลูกสร้างที่ดีนัก จึงจำเป็นต้องตอกเสาเข็มทำฐานรากเพื่อถ่ายน้ำนหนักของสิ่งปลูกสร้างลงสู่ชั้นดินแข็งด้านล่างแทน หน้างานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งพื้นที่โซนนี้จะตอกเสาเข็มให้ลึกโดยประมาณ 21 เมตร

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด” บริเวณหน้างานเป็นดินเหนียวอ่อนซึ่งมีคุณสมบัติกรรับน้ำหนักไม่ค่อยดี จึงต้องตอกเสาเข็มทำฐานรากเพื่อป้องกันการทรุดในภายหลัง และเลือกใช้เสาเข็มไมโครไพล์เพราะสามารถเข้าทำงานในที่แคบได้ แรงสั่นสะเทือนขณะตอกที่ต่ำกว่าเสาเข็มตอกชนิดอื่น และมีความแข็งแรงในการรับน้ำหนักได้ดีกว่าเสาเข็มชนิดอื่นที่ขนาดหน้าดัดเท่ากัน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรร โครงการ วรารมย์ พรีเมี่ยม วัชรพล-จตุโชติ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) สำหรับต่อเติมบ้านจัดสรรโครงการ วรารมย์ พรีเมี่ยม วัชรพล-จตุโชติ (Vararom Premium House Watcharapol-ChatuChot) เนื่องจากว่าเจ้าของบ้านต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมจากแบบบ้านมาตรฐานของโครงการ จึงทำการต่อเติมจากส่วนสนามหญ้าของด้านหน้าและด้านข้างของตัวบ้าน

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน หมู่บ้านมัณฑนา Lake Watcharapol

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ต่อเติมบ้าน ในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านมัณฑนา Lake Watcharapol เป็นต่อเติมบริเวณสนามหญ้าข้างบ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับตัวบ้านมากขึ้น และเนื่องจากพื้นดินบ้านจัดสรรส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่ถมใหม่ ซึ่งไม่สามารถรับน้ำหนักสิ่งปลูกสร้างได้ ในระยะยาวเมื่อดินเกิดการทรุดตัวจะทำให้พื้นที่ในส่วนต่อเติมเกิดความเสียหายได้

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ แก้ปัญหาบ้านทรุด โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) แก้ปัญหาพื้นบ้านตรงจุดจอดรถทรุดตัวต่ำกว่าพื้นบ้าน ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ เนื่องจากในโครงการบ้านจัดสรรส่วนมากจะเป็นพื้นที่ถมดินใหม่ เวลาที่สร้างบ้านจะตอกเสาเข็มเฉพาะพื้นที่รับน้ำหนักโครงสร้างบ้านเท่านั้น พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งพื้นดินที่รอบตัวบ้านซึ่งไม่ได้ลงเสาเข็มไว้จึงเกิดการทรุดตัวอย่างที่เห็น ทางแก้คือจะตอกเสาเข็มทำฐานรากไว้แล้วเทคานทับด้านบนแล้วจึงเทพื้นอีกรอบ เพื่อให้น้ำหนักจากพื้นถ่ายเทลงฐานรากเสาเข็มแทนที่จะถ่ายลงพื้นดินตามเดิม

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโกดังเก็บของ หน้างานอยู่ริมทะเล

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโกดังเก็บของ หน้างานอยู่ริมทะเลบางปู จ.สมุทรปราการ จุดที่ต่อเติมเป็นดินเหนียวอ่อนริมทะเล จึงไม่สามารถรับนำหนักสิ่งก่อสร้างได้ จำเป็นต้องตอกเสาเข็มเพื่อทำฐานราก งานนี้บริเวณทางเข้าเป็นพื้นที่แคบจึงไม่สามารถใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่เข้ามาตอกได้ ต้องใช้ปั้นจั่นขนาดเล็กที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ตอกเสาเข็มไมโครไพล์โดยเฉพาะ เสาเข็มที่ใช้เป็นเสาเข็มไมโครไพล์แบบกลม ขนาดหน้าตัด 25 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ที่ 30 – 40 ตัน/ต้น

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (บริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด) จุดที่จะทำงานก่อสร้างต้องการฐานรากที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงจึงเลือกเสาเข็มตอกเป็นแบบเสาเข็มไมโครไพล์ ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานในลัักษณะนี้ เพราะว่าจุดที่จะต่อเติมไม่สามารถนำเอาเสาเข็มขนาดใหญ่เข้ามาตอกได้

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานรากรางรับน้ำโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เป็นพื้นที่ใช้รับรางน้ำของโกดังใหม่ โรงงานอยู่ที่บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นดินเหนียวอ่อนริมทะเล ซึ่งต้องตอกเสาเข็มให้ลึกถึงชั้นดินดาลข้างล่าง ความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 21 เมตร พื้นที่หน้างานอยู่จุดที่ก่อสร้างโกดังไปแล้วจึงไม่สามารถนำเอาเสาเข็มขนาดใหญ่มาตอกได้ เพราะติดปัญหาเรื่องปั้นจั่นและแรงสั่นสะเทือนในเวลาตอกเสาเข็ม

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ (Vararom Lakeview Teparak) สมุทรปราการ เนื่องจากพื้นดินบริเวณ จ.สมุทรปราการ เป็นดินเหนียวอ่อน ไม่เหมาะสำหรับการรับน้ำหนักตัวบ้านโดยตรง จึงต้องตอกเสาเข็มลงไปให้ลึกจนถึงชั้นดินแข็งข้างล่าง ซึ่งมีความลึกในระดับ 21 เมตร จึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าตัวบ้านจะไม่มีการทรุดตัวภายหลังอีก ข้อดีของเสาเข็มไมโครไพล์ คือมาจากกระบวนการผลิตที่จะหล่อเสาเข็มออกเป็นท่อน ท่อนละ 1.5 เมตร เวลาตอกจะนำเสาเข็มมาเชื่อมต่อกัน แล้วจะสามารถตอกได้ลึกจนถึงชั้นดินแข็งได้ การผลิตเสาเข็มออกมาเป็นท่อนสั้นมีข้อดีตรงที่สามารถใช้ปั้นจั่นขนาดเล็กที่เราออกแบบไว้ให้เข้าไปตอกหน้างานในพื้นที่แคบได้

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ในพื้นที่ความสูงมีจำกัด ทำฐานรากต่อเติมบ้าน ป้องกันบ้านทรุดตัว

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ในพื้นที่ความสูงมีจำกัด ทำฐานรากต่อเติมบ้าน ป้องกันบ้านทรุดตัว เนื่องจากจุดที่จะต่อเติมเป็นชั้นล่างของตัวบ้าน จึงไม่สามารถใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มขนาดใหญ่เข้ามาทำงานได้ จึงต้องใช้เสาเข็มไมโครไพล์ที่แบ่งเสาเข็มออกเป็นท่อน ท่อนละ 1.5 เมตร เข้ามาตอกในหน้างานลักษณะนี้แทน

1 2 3