งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่ในหน่วยงานของ กองบัญชาการกองทัพไทย

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่ในหน่วยงานของ กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างในโซนกรุงเทพฯ เป็นดินเหนียวอ่อน ซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักสิ่งปลูกสร้างที่ดีนัก จึงจำเป็นต้องตอกเสาเข็มทำฐานรากเพื่อถ่ายน้ำนหนักของสิ่งปลูกสร้างลงสู่ชั้นดินแข็งด้านล่างแทน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย

หน้างานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งพื้นที่โซนนี้จะตอกเสาเข็มให้ลึกโดยประมาณ 21 เมตร

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
ปั้นจั่นขนาดพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ตอกเสาเข็มไมโครไพล์โดยเฉพาะ
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
เสาเข็มไมโครไพล์ มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร ตอนตอกจะนำแต่ละท่อนมาเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า แล้วตอกลงไปให้ลึกสุดเท่าที่จะทำได้ (โดยเฉลี่ยในพื้นที่กรุงเทพฯ จะตอกให้ลึก 21 เมตร)
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
รอยเชื่อมเสาเข็มไมโครไพล์
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
คุณทิฐินันท์ออกดูแลหน้างานด้วยตัวเองทุกครั้ง
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
พื้นที่บริเวณหน้างานก่อสร้าง ขณะกำลังตอกเสาเข็มไมโครไพล์
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย

พื้นที่บริเวณหน้างานก่อสร้าง ขณะกำลังตอกเสาเข็มไมโครไพล์
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
การเชื่อมเสาเข็มไมโครไพล์แต่ละท่อนเข้าด้วยกัน โดยใช้ลวดเชื่อมไฟฟ้า
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
ลงรายนละเอียดของเสาเข็มไมโครไพล์ที่ตอกแต่ละต้น เพื่อใช้ทำรายงานให้ทางวิศวกรผู้ควบคุมงานรับทราบ
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย

ลงรายนละเอียดของเสาเข็มไมโครไพล์ที่ตอกแต่ละต้น เพื่อใช้ทำรายงานให้ทางวิศวกรผู้ควบคุมงานรับทราบ
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ทำการตอกเสาเข็มเจอปัญหาฝนตกรบกวน เลยทำให้งานชะงักไปบ้าง แต่ก็สามารถทำงานได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
พื้นที่บริเวณไซต์งานก่อสร้าง มีการขุดเอาเสาเข็มเข็มของเก่าออก
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมพื้นที่หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธี
Dynamic Load Test
Message us