การทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)

ในการเทคอนกรีตจำเป็นต้องทำการทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) ทุกครั้งที่เปลี่ยนอัตราส่วนผสมของน้ำกับปูนซีเมนต์ หรือเมื่อผู้ควบคุมงานเห็นว่าคอนกรีตข้นหรือเหลวเกินไป โดยวิธีทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต ให้เป็นไปตาม มทช.(ท) 103: มาตรฐานการทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต

การทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)

ตัวอย่างการทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) ของคอนกรีตที่ใช้ในการผลิตเสาเข็มไมโครไพล์ ของโรงงานผลิตเสาเข็ม ทิฐินันท์ ไมโครไพล์

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)

 1. แบบ (Mold) เป็นวัสดุทรงกรวย ทำด้วยโลหะที่ไม่ทำปฏิกริยากับปูนซีเมนต์
 2. เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) เป็นแท่งเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร (5/8 นิ้ว) ยาว 610 มิลลิเมตร (24 นิ้ว) ปลายด้านที่ใช้กระทุ้งมีลักษณะมน

การทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)

ขั้นตอนการทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)

 1. วางแบบ (Mold) ลงบนพื้นราบ ให้ส่วนปลายอยู่ด้านบน
 2. ใส่คอนกรีตที่จะทดสอบลงในแบบประมาณ 1/3 ของปริมาตรของแบบ แล้วใช้เหล็กกระทุ้ง กระทุ้งให้ทั่วผิวของคอนกรีตในแบบ จำนวน 25 ครั้ง
 3. ทำตามขั้นตอนในหัวข้อที่ 2 อีก 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 3 เมื่อคอนกรีตยุบลงให้เติมคอนกรีตให้เต็มแบบ
 4. ใช้แท่งเหล็กปาดขอบผิวบนของแบบจนคอนกรีตเรียบ จับที่หูยกแล้วยกแบบขึ้นตามแนวดิ่ง ระวังอย่าให้กระทบเนื้อคอนกรีตภายใน วัดระยะที่ยุบตัวของ คอนกรีต เทียบกับระยะความสูงของแบบ
 5. กรณีที่คอนกรีตทดสอบเกิดล้มหรือทลายลงทันทีที่ยกแบบขึ้นหรือเกิดไหลออกทางข้างใดข้างหนึ่งเนื่องจากแรงเฉือน ให้ถือว่าการทดสอบยังไม่ได้มาตรฐานต้องยกเลิกและทาการทดสอบใหม่

การทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)

เกณฑ์การตัดสินและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ค่าการยุบตัวของคอนกรีตให้เป็นไปตาม มทช. 101-2533 : มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นไปตามค่าที่กำหนดไว้ดังนี้

 • ฐานราก ค่าการยุบตัวของคอนกรีตอยู่ที่ 5-7.5 เซนติเมตร
 • แผ่นพื้น คาน ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ค่าการยุบตัวของคอนกรีตอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตร
 • เสา ตอม่อ ค่าการยุบตัวของคอนกรีตอยู่ที่ 5-12.5 เซนติเมตร
 • ครีบคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังบางๆ ค่าการยุบตัวของคอนกรีตอยู่ที่ 5-15 เซนติเมตร

การทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)

ตัวอย่างการเก็บคอนกรีตขนาดมาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร เพื่อส่งไปทดสอบค่ากำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตต่อไป

Message us