งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์) จ.ฉะเชิงเทรา

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์) จ.ฉะเชิงเทรา ป้องการการทรุดตัวของโครงสร้างอาคารโรงงาน เพราะจุดที่ต่อเติมเป็นดินเหนียวอ่อนซึ่งทรุดตัวได้ง่าย 

งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์) จ.ฉะเชิงเทรา

งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์) จ.ฉะเชิงเทรา

งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์) จ.ฉะเชิงเทรา

งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์) จ.ฉะเชิงเทรา

งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์) จ.ฉะเชิงเทรา

งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์) จ.ฉะเชิงเทรา

งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์) จ.ฉะเชิงเทรา

Message us