งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ แก้ปัญหาบ้านทรุด โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) แก้ปัญหาพื้นบ้านตรงจุดจอดรถทรุดตัวต่ำกว่าพื้นบ้าน ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ เนื่องจากในโครงการบ้านจัดสรรส่วนมากจะเป็นพื้นที่ถมดินใหม่ เวลาที่สร้างบ้านจะตอกเสาเข็มเฉพาะพื้นที่รับน้ำหนักโครงสร้างบ้านเท่านั้น พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งพื้นดินที่รอบตัวบ้านซึ่งไม่ได้ลงเสาเข็มไว้จึงเกิดการทรุดตัวอย่างที่เห็น ทางแก้คือจะตอกเสาเข็มทำฐานรากไว้แล้วเทคานทับด้านบนแล้วจึงเทพื้นอีกรอบ เพื่อให้น้ำหนักจากพื้นถ่ายเทลงฐานรากเสาเข็มแทนที่จะถ่ายลงพื้นดินตามเดิม

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ แก้ปัญหาบ้านทรุด โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ

จากรูปจะเห็นได้ว่าพื้นปูนด้านนอกตัวบ้านซึ่งใช้เป็นที่จอดรถ ทรุดตัวลงจากระดับเดิมเกือบ 1 ฟุต จึงทำการตอกเสาเข็มเสริมพื้นตรงบริเวณนี้

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ แก้ปัญหาบ้านทรุด โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ

จากรูปจะเห็นได้ว่าพื้นปูนด้านนอกตัวบ้านซึ่งใช้เป็นที่จอดรถ ทรุดตัวลงจากระดับเดิมเกือบ 1 ฟุต จึงทำการตอกเสาเข็มเสริมพื้นตรงบริเวณนี้

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ แก้ปัญหาบ้านทรุด โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ

พื้นที่ทำการก่อสร้าง ทีมงานเราจะติดป้ายเตือนว่า เครื่องจักรกำลังทำงาน เอาไว้เสมอ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ แก้ปัญหาบ้านทรุด โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ

จุดตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมพื้นดินที่ทรุดรอบตัวบ้าน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ แก้ปัญหาบ้านทรุด โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ

รอยเชื่อมต่อของเสาเข็ม ใช้วิธีเชื่มด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าที่ปลอกรัดหัวเสาเข็มเข้าด้วยกัน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ แก้ปัญหาบ้านทรุด โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ

เสาเข็มไมโครไพล์ มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร ที่ผลิตให้มีความยาวเท่านี้เพื่อให้สามารถเข้าทำงานในพื้นที่แคบได้ เวลาตอกค่อยเอาเสาเข็มมาเชื่อมเข้าด้วยกันอีกที

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ แก้ปัญหาบ้านทรุด โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ บางพลี-ตำหรุ

ทีมขนส่งเสาเข็มจะวางแผน การส่งเสาเข็มและปั้นจั่นเข้าหน้างานแต่ละจุดให้ทันกับจำนวนเสาเข็มที่ใช้ตอก จึงไม่ทำให้งานหยุดชะงักเพราะส่งเสาเข็มไม่ทัน

Message us