About Us

ทิฐินันท์ ไมโครไพล์ เป็นโรงงานผู้ผลิตเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) เสาเข็มชนิดนี้ออกแบบขึ้นมาให้เหมาะกับงานประเภทต่อเติมบ้าน อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการฐานรากที่มั่นคงแข็งแรงป้องกันการทรุดตัวในภายหลัง

โรงงานผลิตเสาเข็ม

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์ พร้อมบริการตอกด้วยปั้นจั่นที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเข้าทำงานในที่แคบได้ เช่น ภายในอาคาร พื้นที่ด้านข้างหรือด้านหลังของบ้าน เพราะเสาเข็มไมโครไพล์จะมีแรงสั่นสะเทือนขณะตอกต่ำกว่าเสาเข็มใหญ่ จึงสามารถตอกเสาเข็มบริเวณหน้างานที่อยู่ติดกับกำแพงหรือโครงสร้างอาคารเดิมโดยที่ไม่ทำให้โครงสร้างเดิมเสียหาย

โรงงานผลิตเสาเข็มไมโครไพล์

ทีมงานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ มีประสบการณ์สูงในการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ สามารถแก้ปัญหาที่หน้างานได้ ช่างทุกคนผ่านการอบรมการทำงานกับเครื่องจักร การเชื่อมไฟฟ้า

โรงงานผลิตเสาเข็ม

ลักษณะหน้างานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ พร้อมทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic Load Test

Message us