เสาเข็มไมโครไพล์ (Micro Pile)

เสาเข็มไมโครไพล์ สำหรับงานต่อเติมทุกชนิด แก้ปัญหาบ้านทรุดตัวระยะยาว

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micro Pile) เป็นเสาเข็มแบบกลม ตรงกลางเป็นรูกลวง มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 15-50 ตัน/ต้น ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม มีความหนาของเนื้อคอนกรีตอยู่ในช่วง 6-8 เซนติเมตร และมีความยาวของเสาเข็มแต่ละท่อนอยู่ที่ 1.5 เมตร ซึ่งความยาวนี้สามารถเพิ่มได้โดยการนำเสาเข็มแต่ละท่อนมาเชื่อมต่อกันในระหว่างที่ตอก การตอกเสาเข็มไมโครไพล์จะใช้ปั้นจั่นแบบพิเศษที่ออกแบบมาให้สามารถเข้าทำงานในหน้างานที่แคบหรือมีความสูงจำกัดได้

เสาเข็มไมโครไพล์ ที่ผลิตจากโรงงานผลิตเสาเข็มของ ทิฐินันท์ ไมโครไพล์ มีอยู่ 4 ขนาด ดังนี้