ฝึกอบรมพนักงาน ปี 2019 หัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอกเสาเข็ม

ทิฐินันท์ ไมโครไพล์ เราให้บริการตอกเสาเข็มเป็นหลัก ซึ่งพนักงานของเราจะต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรที่ใช้ตอกเสาเข็มทุกวัน จากนโยบายของบริษัทเราที่เน้นความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก จึงจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานของเครื่องจักร การตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงาน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดในระหว่างการตอกเสาเข็มได้

ฝึกอบรมพนักงาน ปี 2019 หัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอกเสาเข็ม
ทีมงานตอกเสาเข็มของ ทิฐินันท์ ไมโครไพล์
ฝึกอบรมพนักงาน ปี 2019 หัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอกเสาเข็ม
ฝึกอบรมพนักงาน ปี 2019 หัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอกเสาเข็ม
ฝึกอบรมพนักงาน ปี 2019 หัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอกเสาเข็ม
ให้พนักงานทำข้อสอบก่อนเริ่มเรียนภาคทฤฎี
ฝึกอบรมพนักงาน ปี 2019 หัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอกเสาเข็ม
ให้พนักงานทำข้อสอบก่อนเริ่มเรียนภาคทฤฎี
ฝึกอบรมพนักงาน ปี 2019 หัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอกเสาเข็ม
อุปกรณ์เบื้องต้นที่ต้องใช้ในการทำงานในแต่ละวัน
ฝึกอบรมพนักงาน ปี 2019 หัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอกเสาเข็ม
ถ่ายรูปคู่กับวิทยากร
ฝึกอบรมพนักงาน ปี 2019 หัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอกเสาเข็ม
ภาคปฏิบัติ
ฝึกอบรมพนักงาน ปี 2019 หัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอกเสาเข็ม
การจัดอบรมภาคปฏิบัติโดยให้เห็นการทำงานจริง
ฝึกอบรมพนักงาน ปี 2019 หัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอกเสาเข็ม
การจัดอบรมภาคปฏิบัติโดยให้เห็นการทำงานจริง
Message us