คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mix Concrete)

คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mix Concrete) เป็นคอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน และนำใส่รถเพื่อเตรียมจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง ช่วยทำให้งานเทคอนกรีตทำได้ง่ายขึ้น ช่วยลดแรงงานที่ใช้ในไซต์งานก่อสร้างลง เป็นคอนกรีตที่เข้ามาทดแทนการผสมคอนกรีตด้วยโม่เล็ก ที่ผู้รับเหมาจะต้องเริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำยาผสมคอนกรีตมา แล้วจึงจัดการหาเครื่องผสมปูนและทีมงาน แต่ในปัจจุบันผู้รับเหมาเปลี่ยนมาใช้คอนกรีตผสมเสร็จกันแทบทั้งหมดแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mix Concrete)
รถคอนกรีต

สิ่งที่ต้องรู้เมื่อต้องสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ

  • ปริมาณที่ต้องใช้คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จจะขายเป็นลูกบาศก์เมตร (คิว) ดังนั้นต้องดูพื้นที่ที่ต้องการเทคอนกรีตกว่ามีขนาด กว้าง x ยาว เท่าไหร่ และต้องการเทคอนกรีตหนาขนาดไหน
  • ค่ากำลังอัดคอนกรีต (Strength) คือค่าความแข็งแรงของคอนกรีต มีหน่วยวัด KSC โดยตัวเลขที่มากขึ้นหมายถึงค่าความแข็งแรงที่สูงขึ้นและมีราคาที่แพงขึ้น ดังนั้นจึงต้องเลือกกําลังอัด (KSC) ที่ตรงกับลักษณะของงานก่อสร้าง
Message us