งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ สร้างบ้านในพื้นที่ตลาดสี่มุมเมือง

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ สำหรับทำฐานรากโครงสร้างบ้าน พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ติดกับตลาดสี่มุมเมือง พื้นที่โซนนี้ถนนทางเข้าคับแคบมาก ไม่สามารถนำเสาเข็มขนาดใหญ่เข้ามาตอกได้ ผู้รับเหมาสร้างบ้านเลยเลือกใช้เสาข็มไมโครไพล์จาก ทิฐินันท์ ไมโครไพล์

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตลาดสี่มุมเมือง

พื้นที่สร้างบ้านอยู่ในชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ติดกับตลาดสี่มุมเมือง

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตลาดสี่มุมเมือง

บริเวณหน้างานก่อสร้างที่ทางผู้รับเหมาได้ทำการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับทำการวางหมุดที่จะตอกเสาเข็มไมโครไพล์แต่ละต้น

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตลาดสี่มุมเมือง

จุดตอกเสาเข็มไมโครไพล์ สามารถตอกให้ปลายเสาเข็มลงได้ลึกจนถึงชั้นดินดานได้ โดยการนำเสาเข็มแต่ละท่อนมาเชื่อมเข้าด้วยกัน

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตลาดสี่มุมเมือง

การตอกเสาเข็มไมโครไพล์ จะใช้ปั้นจั่นที่ออกแบบขึ้นมาให้มีขนาดที่เล็กลงเพื่อจะได้เข้าทำงานที่หน้างานแคบและทำงานลำบากได้ สามารถตอกชิดกำแพงได้ในระยะ 50 เซนติเมตร

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตลาดสี่มุมเมือง

ไซต์งานก่อสร้างที่เลือกใช้เสาเข็มไมโครไพล์

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตลาดสี่มุมเมือง

เสาเข็มไมโครไพล์ ความยาวท่อนละ 1.5 เมตร สามารถเชื่อมเสาเข็มแต่ละท่อนเข้าด้วยกันเพื่อให้ตอกได้ลึกจนถึงชั้นดินดานได้ โดยทั่วไปจะตอกลึกที่ 21 เมตร

Message us