งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด” บริเวณหน้างานเป็นดินเหนียวอ่อนซึ่งมีคุณสมบัติกรรับน้ำหนักไม่ค่อยดี จึงต้องตอกเสาเข็มทำฐานรากเพื่อป้องกันการทรุดในภายหลัง และเลือกใช้เสาเข็มไมโครไพล์เพราะสามารถเข้าทำงานในที่แคบได้ แรงสั่นสะเทือนขณะตอกที่ต่ำกว่าเสาเข็มตอกชนิดอื่น และมีความแข็งแรงในการรับน้ำหนักได้ดีกว่าเสาเข็มชนิดอื่นที่ขนาดหน้าดัดเท่ากัน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

เคลื่อนย้ายเครื่องจักรและเสาเข็มไมโครไพล์เข้าหน้างานด้วยรถเครน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

ใช้รถเฮี๊ยบสำหรับใช้ลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างาน สามารถทำงานได้ไวขึ้น ปิดงานให้ลูกค้าได้เร็วขึ้น

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

จุดตอกเสาเข็มไมโครไพล์อยู่ข้างกำแพง สามารถทำงานได้ไม่มีปัญหา แสะไม่สร้างความเสียหายให้กับกำแพงที่มีอยู่เดิม

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

เคลื่อนย้ายเสาเข็มไมโครไพล์เข้าหน้างาน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

จุดตอกเสาเข็มไมโครไพล์อยู่ข้างกำแพง สามารถทำงานได้ไม่มีปัญหา แสะไม่สร้างความเสียหายให้กับกำแพงที่มีอยู่เดิม

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

จุดตอกเสาเข็มไมโครไพล์อยู่ข้างกำแพง สามารถทำงานได้ไม่มีปัญหา แสะไม่สร้างความเสียหายให้กับกำแพงที่มีอยู่เดิม

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

เสาเข็มไมโครไพล์ สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 30-50 ตัน/ต้น ไม่มีปัญหาการบ้านทรุดตัวในภายหลังจากสร้างเสร็จแล้ว

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

เสาเข็มไมโครไพล์ สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 30-50 ตัน/ต้น ไม่มีปัญหาการบ้านทรุดตัวในภายหลังจากสร้างเสร็จแล้ว

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

เสาเข็มไมโครไพล์ สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 30-50 ตัน/ต้น ไม่มีปัญหาการบ้านทรุดตัวในภายหลังจากสร้างเสร็จแล้ว

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

เสาเข็มไมโครไพล์ สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 30-50 ตัน/ต้น ไม่มีปัญหาการบ้านทรุดตัวในภายหลังจากสร้างเสร็จแล้ว

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

เสาเข็มไมโครไพล์ สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 30-50 ตัน/ต้น ไม่มีปัญหาการบ้านทรุดตัวในภายหลังจากสร้างเสร็จแล้ว

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

เชื่อมต่อเสาเข็มไมโครไพล์แต่ละท่อนเข้าด้วยกันด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าขนาด 32 มิลลิเมตร เชื่อมเต็มทุกจุด

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

การเชื่อมหัวเสาเข็มเข้าด้วยกัน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย “หน้างานแถวถนนพุทธบูชา แขวงบางมด”

เสาเข็มไมโครไพล์ สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 30-50 ตัน/ต้น ไม่มีปัญหาการบ้านทรุดตัวในภายหลังจากสร้างเสร็จแล้ว

Message us