เหล็กเส้นกลม (Round Bar Steel)

เหล็กเส้นกลม (Round Bar Steel) หรือเรียกสั้นๆ ว่า RB ในภาษาช่างยังนิยมเรียกอีกหลายชื่อ เช่น เหล็กกลม เหล็กกลมตัน เป็นต้น โดยเหล็กเส้นมีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบเกลี้ยง หน้าตัดกลม ไม่บิดเบี้ยว ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน รับรองมาตรฐาน มอก. 20-2543 โดยเกรดของเหล็กเส้นกลมจะใช้เป็น SR24 มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 6-25 มิลเมตรมีความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และ 12 เมตร

เหล็กเส้นกลม (Round Bar Steel)

ตัวอย่างเหล็กเส้นกลมขนาดต่างๆ

  • RB6 (เหล็กเส้นกลม 2 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำเหล็กปลอก ทั้งเหล็กปลอกเสา และเหล็กปลอกคาน
  • RB9 (เหล็กเส้นกลม 3 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก คล้ายกับเหล็กเส้นกลม 2 หุน
  • RB12 (เหล็กเส้นกลม 4 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป แต่ไม่เน้นงานยึดเกาะ เพราะเหล็กมีลักษณะเรียบมน ทำให้ยึดเกาะปูนไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนมากนิยมใช้กับงานกลึง เช่น งานกลึงหัวน๊อตต่างๆ
  • RB19 ใช้สำหรับงานทำถนน
  • RB25 ใช้ทำเป็นเหล็กสตัด เกรียวเร่ง สำหรับงานยึดโครงป้ายขนาดใหญ่สามารถรับแรง และน้ำหนักได้ดี
เหล็กเส้นกลม (Round Bar Steel)

การนำเอาเหล็กปลอกกลมมาใช้ทำโครงสร้างของเสาเข็มไมโครไพล์

  • Dowel ใช้เหล็กเส้นกลม RB9 จำนวน 8 เส้น (ขนาด 9 มิลลิเมตร)
  • Spiral สำหรับใช้พันรอบเหล็กโครง ใช้เหล็กเส้นกลม RB6 (ขนาด 6 มิลลิเมตร)
เหล็กเส้นกลม (Round Bar Steel)

การนำเอาเหล็กเส้นกลมมาใช้ทำเป็นเหล็กปลอก สำหรับทำคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่วมกับเหล็กข้ออ้อย

เหล็กเส้นกลม (Round Bar Steel)
Message us