ลูกปูน (Spacer)

ลูกปูน (Spacer) มีหน้าที่ช่วยหนุนเหล็กเสริมเพื่อให้มีระยะหุ้มของคอนกรีต (Concrete Covering) ที่ต้องการ ทำให้คอนกรีตสามารถรับแรงอัดตามที่วิศวกรโครงสร้างได้ออกแบบไว้ และเพื่อไม่ให้เหล็กเสริมติดกับไม้แบบเวลาหล่อคอนกรีต ซึ่งหากไม่มีลูกปูนหนุนเหล็กเสริม เนื้อปูนจะบางทำให้ชิ้นส่วนโครงสร้างที่หล่อนั้นมีประสิทธิภาพในการรับแรงที่น้อย เนื่องจากเนื้อเหล็กอยู่ใกล้ผิวคอนกรีตจึงมีโอกาสสัมผัสความชื้นและเกิดสนิมได้ง่าย อาจทำให้โครงสร้างบริเวณดังกล่าวแตกร้าว และอาคารทรุดในเวลาต่อมา

ลูกปูน (Spacer)

การจะสร้างบ้านขึ้นมาซักหลังนั้น การทำงานในส่วนของโครงสร้างถือเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ไม่ว่าจะเป็นงานฐานราก งานเทคาน งานเทพื้น หรืองานเทเสา จะต้องทำงานให้ออกมาถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม เพราะโครงสร้างเหล่านี้เปรียบเสมือนแกนกระดูกหลักของงานก่อสร้าง ถ้าทำไม่ดีอาจเกิดการพังเสียหาย อาจถึงขั้นต้องทุบบ้านทิ้งก็มีมาแล้ว

ระยะหุ้มของคอนกรีต (Concrete Covering)

เนื่องจากลูกปูนทำหน้าที่หนุนเหล็กเสริมจึงต้องรับแรงกดที่เกิดขึ้น ดังนั้นในการทำลูกปูนจึงต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หรือปูนที่ใช้ผสมคอนกรีตสำหรับเทโครงสร้างแล้วนำไปผสมกับทราย ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ปูนที่ผสมในงานก่อหรืองานฉาบเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ลูกปูนแตกได้ โดยทั่วไปลูกปูนจะมีลักษณะเป็นชิ้นคอนกรีตทรงลูกบาศก์หรือทรงกระบอก หน้าตัดมีลักษณะปาดเรียบและมีลวดอยู่กึ่งกลางสำหรับมัดติดกับเหล็กเสริม ขนาดและความสูงขึ้นอยู่กับประเภทของโครงสร้างว่าต้องการระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก (Concrete Covering) เท่าใด

Message us