ลูกดิ่ง (Plum Bob)

ลูกดิ่ง (Plum Bob) คือ เครื่องมือช่างสำหรับการอ้างอิงแนวดิ่ง มีลักษณะเป็นตุ้มน้ำหนักที่ทำด้วยเหล็ก ดีบุก หรือทองเหลืองหล่อขึ้นรูปตันให้คล้ายกับรูปทรงกรวยกลม ตอนปลายด้านล่างเรียวแหลม ปลายด้านบนจะใหญ่กว่าคล้ายกับเป็นฐานของทรงกรวย และมีเกลียวไว้สำหรับผูกเชือกหรือเส้นเอ็น

ลูกดิ่ง (Plum Bob)

การใช้งานลูกดิ่งจะใช้หลักของแรงโน้มถ่วงในการหาแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับพื้นโลก เพื่อใช้เป็นแนวหรือเส้นอ้างอิงสำหรับงานก่อสร้างแทบทุกประเภททั้งงานปูน งานไม้ การก่ออิฐ โดยจะปล่อยให้ลูกดิ่งห้อยกับเชือกหรือเส้นเอ็นอย่างอิสระจนนิ่งไปเอง จากนั้นจึงเคลื่อนจุดแขวนลูกดิ่งจนกระทั่งปลายแหลมจรดตรงกับตำแหน่งที่ต้องการอ้างอิงบนพื้น แนวเชือกที่ห้อยลูกดิ่งนั้นอยู่ก็คือเส้นแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับจุดอ้างอิงบนพื้นนั่นเอง หรือที่เรียกว่า “ได้ดิ่ง”

ลูกดิ่ง (Plum Bob)

ส่วนในงานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เราจะใช้ลูกดิ่งในการตั้งระดับปั้นจั่นเพื่อให้ลูกตุ้มของปั้นจั่นอยู่ในจุดที่สามารถตอกเสาเข็มได้ตรงหมุดตอกได้ ป้องกันการเกิดปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์ หรือการหาตำแหน่งของลูกตุ้มให้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของเสาเข็มในงานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

Message us