ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) คืออะไร มีข้อดียังไง

จุดเด่นของคอนกรีต คือ สามารถรับแรงอัดได้สูง แต่ความสามารถในการรับแรงดึงต่ำ เมื่อถูกแรงดึงจะทำให้คอนกรีตเปราะแตกได้ง่าย ด้วยสาเหตุนี้จึงมีการนำวัสดุอื่นที่สามารถรับแรงดึงได้ เช่น เหล็ก มาใส่ไว้ภายในคอนกรีตเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรง โดยอาจกล่าวได้ว่า คอนกรีตรับแรงอัด และเหล็กรับแรงดึง การเสริมเหล็กในคอนกรีตนั้นแต่เดิมจะใช้เหล็กเส้นมาผูกเป็นตะแกรง ซึ่งจะต้องใช้แรงงานเข้ามาทำงานตรงนี้ ทำให้งานก่อสร้างใช้เวลานาน ต่อมาจึงมีการพัฒนามาเป็นตะแกรงลวดเหล็กสำเร็จรูป (Wire Mesh) ซึ่งช่วยให้งานก่อสร้างทำได้สะดวกรวดเร็ว

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh)

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) คือ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ภาษาช่างอาจจะเรียกเป็นชื่อต่างๆ เช่น เหล็กไวร์เมท ไวเมทเทปูน ตะแกรงวายเมท ผลิตมาจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ใช้เส้นลวดขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 3-6 มิลลิเมตร เชื่อมอาร์คขึ้นเป็นผืนตะแกรงติดกันด้วยไฟฟ้า ทำให้จุดตัดทุกจุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน สามารถตัดเป็นแผงหรือเป็นม้วนได้ตามต้องการ สามารถนำมาใช้แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไปได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาทำงานและค่าแรงงาน

ประโยชน์ของการเลือกใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

  1. ประหยัดเงิน เนื่องจากเป็นตะแกรงเหล็กที่มีกำลังคลาก (Yield Strength) สูงกว่าเหล็กเส้นทั่วไปช่วยให้ประหยัดในเรื่องวัสดุ และตะแกรงเหล็กไวร์เมชสามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ ช่วยลดการเสียเศษเหล็กลงได้
  2. ทำงานได้รวดเร็ว สามารถนำตะแกรงเหล็กไวร์เมชไปปูที่หน้างานแล้วเทคอนกรีตได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาตัดเหล็กเส้นตามขนาด ไม่ต้องเสียเวลาผูกเหล็กเป็นตะแกรง ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องแรงงานได้
  3. แข็งแรงสม่ำเสมอ เพราะเป็นตะแกรงเหล็กที่ผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ระยะห่างของเหล็กสม่ำเสมอตลอดผืน จุดเชื่อมได้มาตรฐานไม่คลาดเคลื่อน จึงมีความมั่นคงแข็งแรง
Message us