Day: November 3, 2018

ร่วมออกบูธ งานบ้านและสวนแฟร์ 2018

ทิฐินันท์ ไมโครไพล์ ร่วมกับ พีพี ไมโครไพล์ ออกบูธในงานบ้านและสวนแฟร์ 2018 เป็นงานบ้านและสวนแฟร์ที่จัดในช่วงปลายปีนี้ เป็นงานแสดงและขายสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านและสวนครบวงจรบนพื้นที่ที่ต่อเนื่องและยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ไปจนถึงนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้ ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย