โรงงานผลิตเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile Factory)

ทิฐินันท์ ไมโครไพล์ เป็นผู้ผลิตเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) พร้อมบริการตอกเสาเข็มสำหรับงานต่อเติมในที่แคบ เสาเข็มของเรามีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18, 20, 25 และ 30 เซนติเมตร เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าของเราจึงขอนำเสนอกระบวนการผลิตเสาเข็มในโรงงานของเราครับ

โรงงานผลิตเสาเข็มไมโครไพล์
โรงงานผลิตเสาเข็ม ทิฐินันท์ ไมโครไพล์
โรงงานผลิตเสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มไมโครไพล์แต่ละท่อนจะผลิตที่ความยาว 1.5 เมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20, 25 และ 30 เซนติเมตร
โรงงานผลิตเสาเข็มไมโครไพล์
งานหล่อเสาเข็มไมโครไพล์
โรงงานผลิตเสาเข็มไมโครไพล์
เสาเข็มทุกท่อนจะระบุวันที่ผลิตเอาไว้ จากนั้นจะนำเสาเข็มไปเก็บที่ลานตากเพื่อให้คอนกรีตแข็งตัว
โรงงานผลิตเสาเข็มไมโครไพล์
งานผลิตปลอกรัดหัวเสาเข็ม เหล็กแฟลตบาร์ ความหนา 6 มิลลิเมตร
โรงงานผลิตเสาเข็มไมโครไพล์
โครงเหล็กของเสาเข็มไมโครไพล์ ใช้เหล็กเส้นขนาด 9 มิลลิเมตร สำหรับทำเป็นเหล็ก Dowel และพันรอบโครงเหล็กแกนหลักตั้งแต่ต้นเสาเข็มจนถึงปลาย ด้วยเหล็กขนาด 6 มิลลิเมตร
โรงงานผลิตเสาเข็มไมโครไพล์
โครงเหล็กของเสาเข็มไมโครไพล์ ใช้เหล็กเส้นขนาด 9 มิลลิเมตร สำหรับทำเป็นเหล็ก Dowel และพันรอบโครงเหล็กแกนหลักตั้งแต่ต้นเสาเข็มจนถึงปลาย ด้วยเหล็กขนาด 6 มิลลิเมตร
โรงงานผลิตเสาเข็มไมโครไพล์
ไลน์ผลิตโครงเหล็กของเสาเข็มไมโครไพล์ ก่อนนำไปประกอบลงในแบบเพื่อทำการหล่อเสาเข็ม
โรงงานผลิตเสาเข็มไมโครไพล์
ลานตากเสาเข็มไมโครไพล์ ก่อนจะนำไปตอกให้ลูกค้าตามไซต์งานก่อสร้าง


Message us