ตอกเสาเข็มไมโครไพล์เสริมคานทางเชื่อมต่ออาคาร โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน (Concordian)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เป็นฐานรากเสาเข็มเพื่อรับน้ำหนักคานตรงทางเชื่อมต่อ ชั้น 2 ระหว่างอาคารเรียนของ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน (Concordian International School)

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ทำฐานรากเสริมคาน อาคารภายในโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน.

หน่วยงานก่อสร้าง โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน (Concordian International School) ถนนบางนา-ตราด

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ทำฐานรากเสริมคาน อาคารภายในโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน.

จุดก่อสร้างที่ทำการตอกเสาเข็มทำฐานรากเสาเข็มรับน้ำหนักทางเชื่อมต่ออาคารเรียน

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ทำฐานรากเสริมคาน อาคารภายในโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน.

จุดก่อสร้างที่ทำการตอกเสาเข็มทำฐานรากเสาเข็มรับน้ำหนักทางเชื่อมต่ออาคารเรียน

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ทำฐานรากเสริมคาน อาคารภายในโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน.

จุดก่อสร้างที่ทำการตอกเสาเข็มทำฐานรากเสาเข็มรับน้ำหนักทางเชื่อมต่ออาคารเรียน

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ทำฐานรากเสริมคาน อาคารภายในโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน.

จุดก่อสร้างที่ทำการตอกเสาเข็มทำฐานรากเสาเข็มรับน้ำหนักทางเชื่อมต่ออาคารเรียน

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ทำฐานรากเสริมคาน อาคารภายในโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน.

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ด้วยปั้นจั่นขนาดเล็ก

Message us