งานตอกเสาเข็ม โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ทำฐานราก พื้นที่ส่วนต่อเติมโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ตอกด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 35-45 ตัน/ต้น

งานตอกเสาเข็ม โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

งานตอกเสาเข็ม โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

บริเวณหน้างานที่ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ลักษณะงานรีโนเวทที่ต้องการฐานรากเสาเข็มที่สามารถรับน้ำหนักของตัวอาคารได้สูง จึงจำเป็นเป็นต้องใช้เสาเข็มขนาด 30 เซนติเมตร ซึ่งเป็นเสาเข็มขนาดใหญ่สุดที่ทาง ทิฐินันท์ ไมโครไพล์ ผลิตออกมาตอบโจทย์ตรงนี้

งานตอกเสาเข็ม โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

ฐานรากเสาเข็มงานตอเติมอาคาร ที่ใช้เสาเข็มไมโครไพล์ขนาด 30 เซนติเมตร ตอกจนลึกถึงชั้นดินดาน โดยเช็คจากวิธี Last 10 Blow

งานตอกเสาเข็ม โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

เพื่อให้สามารถนำเข้ามาตอกในหน้างานที่นำเสาเข็มใหญ่และยาวเข้ามาตอกได้ลำบาก จึงผลิตเสาเข็มไมโครไพล์ ให้มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร แต่ให้สามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้ แล้วตอกให้ลึกจนถึงชั้นดินดาน

งานตอกเสาเข็ม โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

การต่อเสาเข็มไมโครไพล์ จะใช้วิธีเชื่อมปลอกรัดหัวเขาเข็มเข้าด้วยกันโดยใช้ลวดเชื่อมไฟฟ้า

งานตอกเสาเข็ม โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

รอยเชื่อมระหว่างเสาเข็มไมโครไพล์แต่ละท่อน เชื่อมเต็มทุกจุดเพื่อให้เสาเข็มไมโครไพล์มีความแข็งแรง

งานตอกเสาเข็ม โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

เมื่อเชื่อมเสาเข็มให้มีความยาวได้ไม่จำกัดแล้ว ก็สามารถตอกเสาเข็มได้ลึกจนระดับที่ทางวิศวกรคำนวณได้ โดยเฉลี่ยมีความลึกที่ 21 เมตร โดยการเช็คจากวิธี Last 10 Blow ว่าปลายของเสาเข็มลงไปถึงชั้นดินดานหรือยัง

งานตอกเสาเข็ม โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

ไซต์งานก่อสร้างขณะตอกเสาเข็มไมโครไพล์

งานตอกเสาเข็ม โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

ไซต์งานก่อสร้างขณะตอกเสาเข็มไมโครไพล์

งานตอกเสาเข็ม โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

พื้นที่ก่อสร้างของเราติดป้าย เครื่องจักรกำลังทำงาน ไว้ทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะทำงาน

Message us