งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค บางนา)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานบันไดทางเดินขึ้นอาคาร ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค บางนา) เนื่องจากสภาพของบันไดของเดิม พื้นดินเกิดการทรุดตัว ทางมหาวิทยาลัยจึงทำการปรับปรุงพื้นที่ส่วนนี้ใหม่ ฝ่ายวิศวกรที่ออกแบบงานตรงนี้จึงเลือกใช้เสาเข็มไมโครไพล์ฺ โดย ทิฐินันท์ ไมโครไพล์ สำหรับทำฐานรากเสาเข็ม เพื่อป้องกันการทรุดตัวในภายหลัง

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค บางนา)

บริเวณไซต์งานก่อสร้าง ที่ต้องตอกเสาเข็มไมโครไพล์เพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัว

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค บางนา)

บริเวณไซต์งานก่อสร้าง ที่ทำการปรับปรุงสถานที่ของ ม.เอแบค บางนา (ABAC)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค บางนา)

เสาเข็มไมโครไพล์ต้องด้วยปั้นจั่นขนาดเล็ก จึงส่งผลกระทบกับอาคารข้างเคียงน้อยมาก

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค บางนา)

เคลื่อนย้ายปั้นจั่นที่ใช้ตอกเสาเข็มเข้าสู่หน้างาน โดยใช้รถเฮี๊ยบที่มีเครนอยู่ด้านบน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค บางนา)

เคลื่อนย้ายปั้นจั่นกับเสาเข็มเข้าหน้างานเรียบร้อย

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค บางนา)

ติดตั้งปั้นจั่นให้พร้อมก่อนเริ่มตอกเสาเข็ม

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค บางนา)

จุดตอกเสาเข็มไมโครไพล์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค บางนา)

เริ่มทำการตอกเสาเข็มไมโครไพลฺ์ โดยทีมช่างของทิฐินันท์ ไมโครไพล์ ที่มีความชำนาญ จึงไม่เกิดปัญหากับโครงสร้างของอาคารที่อยู่ใกล้เคียง

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค บางนา)

ทางเดินภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามมาก

Message us