งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานรากต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนโชคชัย ลาดพร้าว

ตัวอย่างผลงานการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานรากรับน้ำส่วนต่อเติมอาคารเรียน ของโรงเรียนโชคชัย ลาดพร้าว เนื่องจากพื้นที่ในโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นโซนดินเหนี่ยวอ่อน ดังนั้งการจะทำงานก่อสร้างจึงต้องทำฐานรากเสาเข็ม โดยตอกเสาเข็มให้ลึกไปถึงชั้นดินดาน เพื่อป้องกันโครงสร้างอาคารทรุดตัวในภายหลัง งานนี้เลือกใช้เสาเข็มไมโครไพล์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 25-35 ตัน/ต้น

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานรากงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนโชคชัย

จุดตอกเสาเข็มไซต์งานก่อสร้าง ทำฐานรากต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนโชคชัย ลาดพร้าว

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานรากงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนโชคชัย

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micro Pile)

เป็นเสาเข็มที่มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร เวลาตอกจะเชื่อมเสาเข็มแต่ละท่อนเข้าด้วยกัน แล้วตอกให้ลึกจนถึงชั้นดินดาล ความลึกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 21 เมตร เวลาตอกจะใช้เช็คโบล์เคาท์ ด้วยเทคนิค Last 10 Blow

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานรากงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนโชคชัย

เชื่อมเสาเข็มไมโครไพล์โดยการเชื่อมเหล็กปลอกหัวเสาเข็มด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานรากงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนโชคชัย

จุดตอกเสาเข็มไซต์งานก่อสร้าง ทำฐานรากต่อเติมอาคารเรียน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานรากงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนโชคชัย

เคลื่อนย้ายปั้นจั่นตอกเสาเข็มเข้าหน้างาน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานรากงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนโชคชัย

รถเฮี๊ยบสำหรับใช้ขนวัสดุก่อสร้างเข้าไซต์งานก่อสร้าง

Message us