โครงสร้างเหล็ก ของเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile Cage)

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับนำไปตอกในจุดที่เสาเข็มขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้เสาเข็มขนาดใหญ่ได้ เหมาะสำหรับงานต่อเติมในจุดที่แคบ การออกแบบเสาเข็มจึงต้องเน้นความแข็งแรงเทียบเท่าเสาเข็มใหญ่ สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 20-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม)

โครงสร้างเหล็กภายในของเสาเข็มไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) เป็นเสาเข็มที่ต้องการความแข็งแรงสูง โครงสร้างของเสาเข็มจึงใช้เหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับคอนกรีตให้สามารถรับน้ำหนักได้เทียบเท่าเสาเข็มใหญ่ได้

โครงสร้างเหล็กภายในของเสาเข็มไมโครไพล์

โครงสร้างเหล็กของเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาด 25 เซนติเมตร

  • ปลอกรัดหัวและท้ายเสาเข็ม ใช้เหล็กแบน (Flat bar) หนา 6 มิลลิเมตร กว้าง 2 นิ้ว
  • เหล็กหนวดกุ้ง สำหรับใช้ทำ Dowel ใช้เหล็กเส้นขนาด 9 มิลลิเมตร เป็นโครงสร้างหลักของเสาเข็ม
  • เหล็ก Spiral สำหรับพันรอบโครงเหล็กแกนหลัก ใช้เหล็กเส้นขนาด 6 มิลลิเมตร ตั้งแต่หัวเสาเข็มจนถึงส่วนปลายเสาเข็ม
โครงสร้างเหล็กภายในของเสาเข็มไมโครไพล์

ปลอกรัดหัวและท้ายเสาเข็ม ใช้เหล็กแบน (Flat bar) หนา 6 มิลลิเมตร กว้าง 2 นิ้ว

โครงสร้างเหล็กภายในของเสาเข็มไมโครไพล์

โครงสร้างหลักของเสาเข็มหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เหล็กหนวดกุ้ง สำหรับใช้ทำ Dowel ใช้เหล็กเส้นขนาด 9 มิลลิเมตร

โครงสร้างเหล็กภายในของเสาเข็มไมโครไพล์

โครงสร้างหลักของเสาเข็มหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เหล็กหนวดกุ้ง สำหรับใช้ทำ Dowel ใช้เหล็กเส้นขนาด 9 มิลลิเมตร

โครงสร้างเหล็กภายในของเสาเข็มไมโครไพล์

นำเอาไส้ในของเสาเข็มาไปวางลงในแบบหล่อ จากนั้นเทคอนกรีตลงแบบแล้วรอให้คอนกรีตแห้ง

Message us