งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ทำฐานรากรางรับน้ำโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เป็นพื้นที่ใช้รับรางน้ำของโกดังใหม่ โรงงานอยู่ที่บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นดินเหนียวอ่อนริมทะเล ซึ่งต้องตอกเสาเข็มให้ลึกถึงชั้นดินดาลข้างล่าง ความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 21 เมตร พื้นที่หน้างานอยู่จุดที่ก่อสร้างโกดังไปแล้วจึงไม่สามารถนำเอาเสาเข็มขนาดใหญ่มาตอกได้ เพราะติดปัญหาเรื่องปั้นจั่นและแรงสั่นสะเทือนในเวลาตอกเสาเข็ม

งานนี้จึงจำเป็นต้องใช้เสาเข็มแบบไมโครไพล์ เพราะว่าเป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงกว่าเสาเข็มประเภทอื่นที่มีขนาดหน้าตัดเท่ากัน และเสาเข็มจะผลิตออกมาเป็นท่อนสั้นขนาด 1.5 เมตร แล้วนำมาเชื่อมต่อกันขณะที่ตอกเพื่อให้สามารถตอกได้ลึกถึงชั้นดินดาลได้

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

ต่อเสาเข็มด้วยวิธีการเชื่อมไฟฟ้าตรงปลอกรัดหัวเสาเข็มเข้าด้วยกัน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

ปั้นจั่นที่ใช้ตอกเสาเข็มไมโครไพล์จะถูกออกแบบขึ้นมาพิเศษ ทำให้สามารถเข้าทำงานต่อเติมได้ดี

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

ปั้นจั่นที่ใช้ตอกเสาเข็มไมโครไพล์จะถูกออกแบบขึ้นมาพิเศษ ทำให้สามารถเข้าทำงานต่อเติมได้ดี

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

บริเวณหน้างานที่ตอกเสาเข็มไมโครไพล์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

ต่อเสาเข็มด้วยวิธีการเชื่อมไฟฟ้าตรงปลอกรัดหัวเสาเข็มเข้าด้วยกัน

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

เสาเข็มที่เตรียมไว้สำหรับตอกทำฐานรากแต่ละจุด

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

ใช้ระดับน้ำตรวจสอบการตั้งเสาเข็มทุกต้น เพื่อป้องกันการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มที่ตอก

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เสริมโครงสร้างโกดังเก็บของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

Message us