งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (บริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด) จุดที่จะทำงานก่อสร้างต้องการฐานรากที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงจึงเลือกเสาเข็มตอกเป็นแบบเสาเข็มไมโครไพล์ ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานในลัักษณะนี้ เพราะว่าจุดที่จะต่อเติมไม่สามารถนำเอาเสาเข็มขนาดใหญ่เข้ามาตอกได้

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (Smile Container Industry)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พื้นที่ลานข้างหน้าเทปูนไว้ก่อนแล้ว จึงต้องเจาะพื้นในจุดที่จะตอกเสาเข็ม ให้มีขนาดใหญ่กว่าเสาเข็มเล็กน้อย

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พื้นที่บริเวณที่ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เป็นงานเร่งด่วน จึงนำปั้นจั่นเข้ามาทำงานหลายตัว

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พื้นที่บริเวณที่ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เป็นงานเร่งด่วน จึงนำปั้นจั่นเข้ามาทำงานหลายตัว

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พื้นที่ลานข้างหน้าเทปูนไว้ก่อนแล้ว จึงต้องเจาะพื้นในจุดที่จะตอกเสาเข็ม ให้มีขนาดใหญ่กว่าเสาเข็มเล็กน้อย

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จุดตอกเสาเข็มไมโครไพล์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พื้นที่ลานข้างหน้าเทปูนไว้ก่อนแล้ว จึงต้องเจาะพื้นในจุดที่จะตอกเสาเข็ม ให้มีขนาดใหญ่กว่าเสาเข็มเล็กน้อย

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พื้นที่ลานข้างหน้าเทปูนไว้ก่อนแล้ว จึงต้องเจาะพื้นในจุดที่จะตอกเสาเข็ม ให้มีขนาดใหญ่กว่าเสาเข็มเล็กน้อย

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม

Message us