งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานไฮกรีตโปรดักส์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมภายในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานไฮกรีตโปรดักส์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดอยู่เติมอยู่ภายในโรงงานจึงต้องใช้ปั้นจั่นที่สามารถเข้าทำงานในที่แบบนี้ได้ และใช้เสาเข็มไมโครไพล์แบบกลม สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ดีกว่าเสาเข็มแบบอื่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ซึ่งมีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร สามารถนำมาต่อกันแล้วตอกจนถึงชั้นดินดาลได้ 

งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานไฮกรีตโปรดักส์
งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานไฮกรีตโปรดักส์

เสาเข็มไมโครไพล์ มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร ตอนตอกจะทำการเชื่อมเสาเข็มเข้าด้วยกันด้วยวิธีเชื่อมไฟฟ้าที่ปลอกรัดหัวเสาเข็ม จึงสามารถตอกได้ลึกสุดถึงชั้นดินดาลได้ ซึ่งทดสอบโดยใช้หลักการ Last 10 Blow Count

งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานไฮกรีตโปรดักส์

เสาเข็มไมโครไพล์ มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร ตอนตอกจะทำการเชื่อมเสาเข็มเข้าด้วยกันด้วยวิธีเชื่อมไฟฟ้าที่ปลอกรัดหัวเสาเข็ม จึงสามารถตอกได้ลึกสุดถึงชั้นดินดาลได้ ซึ่งทดสอบโดยใช้หลักการ Last 10 Blow Count

งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานไฮกรีตโปรดักส์

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micro Pile) เป็นเสาเข็มแบบกลม ตรงกลางเป็นรูกลวง มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 15-50 ตัน/ต้น ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม มีความหนาของเนื้อคอนกรีตอยู่ในช่วง 6-8 เซนติเมตร และมีความยาวของเสาเข็มแต่ละท่อนอยู่ที่ 1.5 เมตร

งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานไฮกรีตโปรดักส์

ความยาวของเสาเข็มสามารถเพิ่มได้โดยการนำเสาเข็มแต่ละท่อนมาเชื่อมต่อกันในระหว่างที่ตอก การตอกเสาเข็มไมโครไพล์จะใช้ปั้นจั่นแบบพิเศษที่ออกแบบมาให้สามารถเข้าทำงานในหน้างานที่แคบหรือมีความสูงจำกัดได้

งานตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานไฮกรีตโปรดักส์

Message us