งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

หน้างานก่อสร้างอาคารขององค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย อยู่ในจุดที่ใกล้แม่น้ำพื้นดินเป็นลักษณะดินเหนียวอ่อน ไม่ไม่สามารถรับน้ำหนักของอาหารและสิ่งปลูกสร้างได้ ดังนั้นเมื่อจะสร้างอาคารจึงจำเป็นต้องทำฐานรากเสาเข็มเพื่อถ่ายน้ำหนักของอาคารลงสู่ชั้นดินแข็งข้างล่างแทน ซึ่งงานนี้เลือกใช้เสาเข็มไมโครไพล์แทนเสาเข็มใหญ่เพราะว่าสามารถเข้าตอกในพื้นที่แคบได้

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
บริเวณไซต์งานก่อสร้างของ องค์การยูนิเซฟ แห่งประเทศไทย
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
บริเวณไซต์งานก่อสร้างของ องค์การยูนิเซฟ แห่งประเทศไทย ที่จะทำการตอกเสาเข็มไมโครไพล์เพื่อทำฐานรากให้มั่นคงแข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อการทรุดตัวของอาคารในภายหลัง
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
บริเวณไซต์งานก่อสร้างของ องค์การยูนิเซฟ แห่งประเทศไทย ที่จะทำการตอกเสาเข็มไมโครไพล์เพื่อทำฐานรากให้มั่นคงแข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อการทรุดตัวของอาคารในภายหลัง
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ช่วงที่ทำงานเป็นหน้าฝน ซึ่งมีอุปสรรคเข้ามาตลอด แต่ทีมช่างของเราก็แก้ปัญหาจนสามารถปิดงานได้ทันเวลา
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ช่วงที่ทำงานเป็นหน้าฝน ซึ่งมีอุปสรรคเข้ามาตลอด แต่ทีมช่างของเราก็แก้ปัญหาจนสามารถปิดงานได้ทันเวลา
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
บริเวณหน้างานที่ทำการตอกเสาเข็มไมโครไพล์
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
บริเวณหน้างานที่ทำการตอกเสาเข็มไมโครไพล์
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
บริเวณหน้างานที่ทำการตอกเสาเข็มไมโครไพล์
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
บริเวณหน้างานที่ทำการตอกเสาเข็มไมโครไพล์
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
จุดตอกเสาเข็มไมโครไพล์
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
เสาเข็มไมโครไพล์ จะผลิตให้มีความยาวที่ท่อนละ 1.5 เมตร เพื่อให้สามารถเข้าตอกในหน้างานที่มีพื้นที่จำกัดได้ เวลาตอกท่อแรกลงไปแล้วจะนำอีกท่อนมาต่อด้วยการเชื่อมเหล็กที่หัวเสาเข็มเข้าด้วยกัน แล้วตอกจนลึกในระดับชั้นดินดาลได้
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
การเชื่มเสาเข็มแต่ละท่อนเข้าด้วยกัน จะใช้วิธีเชื่อมด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
บริเวณหน้างานที่ทำการตอกเสาเข็มไมโครไพล์
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
บริเวณหน้างานที่ทำการตอกเสาเข็มไมโครไพล์
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
บริเวณหน้างานที่ทำการตอกเสาเข็มไมโครไพล์
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
เคลื่อนย้ายเสาเข็มไมโครไพล์เข้าหน้างานโดยใช้รถเครน
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)
งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารหน่วยงาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)
Message us