งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน Daikin Industries (Thailand) Ltd.

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน Daikin Industries (Thailand) Ltd. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเสาเข็มขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าทำงานภายในตัวอาคารได้ จึงจำเป็นต้องใช้เสาเข็มแบบไมโครไพล์ ที่ออกแบบให้มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร แล้วใช้ปั้นจั่นที่ออกแบบขึ้นมาพิเศษในการตอกเสาเข็มไมโครไพล์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) สำหรับทำฐานรากตัวอาคาร อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) สำหรับทำฐานรากตัวอาคาร หน้างาน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เนื่องจากบริเวณหน้างานอยู่ชิดกับตัวอาคารข้างเคียง จึงเลือกใช้เสาเข็มแบบไมโครไพล์ที่แรงสั่นสะเสือนขณะตอกมีน้อย สามารถเข้าทำงานในลักษณะนี้ได้เป็นอย่างดี สามารถรับน้ำหนักตัวอาคารได้ แก้ปัญหาการทรุดตัวในระยะยาว 

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน Nissan Motor Asia Pacific

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมอาคารโรงงาน Nissan Motor Asia Pacific โรงงาน 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเสาเข็มขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าทำงานภายในตัวอาคารได้ จึงจำเป็นต้องใช้เสาเข็มแบบไมโครไพล์ ที่ออกแบบให้มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร แล้วใช้ปั้นจั่นที่ออกแบบขึ้นมาพิเศษในการตอกเสาเข็มไมโครไพล์