งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวิลล่า โนวา เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวิลล่า โนวา เทพารักษ์ (Villa Nova Teparak) จ.สมุทรปราการ สำหรับทำฐานรากต่อเติมห้องครัว แก้ปัญหาบ้านทรุดตัวในภายหลัง

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรรโครงการ วิลล่า โนวา เทพารักษ์

ปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวิลล่า โนวา เทพารักษ์ (Villa Nova Teparak)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรรโครงการ วิลล่า โนวา เทพารักษ์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวิลล่า โนวา เทพารักษ์ (Villa Nova Teparak)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรรโครงการ วิลล่า โนวา เทพารักษ์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวิลล่า โนวา เทพารักษ์ (Villa Nova Teparak)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรรโครงการ วิลล่า โนวา เทพารักษ์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวิลล่า โนวา เทพารักษ์ (Villa Nova Teparak)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรรโครงการ วิลล่า โนวา เทพารักษ์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวิลล่า โนวา เทพารักษ์ (Villa Nova Teparak)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรรโครงการ วิลล่า โนวา เทพารักษ์

เสาเข็มไมโครไพล์ มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร ตอนทำการตอกจะเชื่อมเสาเข็มเข้าด้วยกัน แล้วนำมาตอกลึกจนถึงชั้นดินแข็งด้านล่าง

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรรโครงการ วิลล่า โนวา เทพารักษ์

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวิลล่า โนวา เทพารักษ์ (Villa Nova Teparak)

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรรโครงการ วิลล่า โนวา เทพารักษ์

หมู่บ้านวิลล่า โนวา เทพารักษ์ (Villa Nova Teparak)

Message us