งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ (Vararom Lakeview Teparak) สมุทรปราการ เนื่องจากพื้นดินบริเวณ จ.สมุทรปราการ เป็นดินเหนียวอ่อน ไม่เหมาะสำหรับการรับน้ำหนักตัวบ้านโดยตรง จึงต้องตอกเสาเข็มลงไปให้ลึกจนถึงชั้นดินแข็งข้างล่าง ซึ่งมีความลึกในระดับ 21 เมตร จึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าตัวบ้านจะไม่มีการทรุดตัวภายหลังอีก

ข้อดีของเสาเข็มไมโครไพล์ คือมาจากกระบวนการผลิตที่จะหล่อเสาเข็มออกเป็นท่อน ท่อนละ 1.5 เมตร เวลาตอกจะนำเสาเข็มมาเชื่อมต่อกัน แล้วจะสามารถตอกได้ลึกจนถึงชั้นดินแข็งได้ การผลิตเสาเข็มออกมาเป็นท่อนสั้นมีข้อดีตรงที่สามารถใช้ปั้นจั่นขนาดเล็กที่เราออกแบบไว้ให้เข้าไปตอกหน้างานในพื้นที่แคบได้

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน ทิฐินันท์ ไมโครไพล์ เราจะมีป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงานที่หน้างานเสมอ

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ต่อเติมบ้านจัดสรร หมู่บ้านวรารมย์ เลควิว เทพารักษ์ สมุทรปราการ

Message us